Home

Bijlagen

Opvang ontheemden Oekraïne
Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In Nederland worden de meeste van deze vluchtelingen opgevangen in een Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïners (GOO). De GOO van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zit sinds april 2022 in het Woonoord te Doorn. Hier verblijven momenteel ca. 100 Oekraïense vluchtelingen en derdelanders. Derdelanders zijn vluchtelingen uit Oekraïne, maar zij hebben niet de Oekraïense nationaliteit.

Omdat de oorlog in Oekraïne nog steeds gaande is, blijft er behoefte aan GOO’s. Echter, met de sloopverplichting van het Woonoord, leek een langere huur van het Woonoord geen optie. Daarom is onderzocht of het Woonoord toch langer gebruikt kan worden en zijn er alternatieve opties verkend. Inmiddels hebben dit onderzoek en deze verkenning geresulteerd in nieuwe afspraken met de eigenaar van het Woonoord om de geplande sloop uit te stellen, en is de gemeente een nieuwe huurovereenkomst  aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar . Deze nieuwe huurovereenkomst loopt tot uiterlijk 31 maart 2025. Vanaf 1 april 2023 betalen we voor de huur van het pand een bedrag van € 283.500 per jaar. Deze kosten worden volledig door het Rijk vergoed en hiervoor dienen we bij het Rijk een voorschotdeclaratie in.

Leefgeld Oekraïners
De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) voert evenals in 2022 in opdracht van de gemeente de leefgeldregeling uit als onderdeel van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). De RDWI keert maandelijks leefgeld uit aan de Oekraïense Vluchtelingen in onze gemeente die geen eigen inkomsten hebben. Veel Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels betaald werk gevonden en doen daarom geen beroep meer op de leefgeldregeling.

Inzet Vrijwilligers
Ook in 2023 zetten veel vrijwilligers zich in om de opvang van Oekraïners te ondersteunen en te begeleiden.

Oekraïne Onderwijs
Het onderwijs aan Oekraïense basisschoolkinderen wordt nog altijd gegeven door WereldKidz. Voor onderwijs kunnen deze kinderen terecht in de taalklas Goudvink op ‘t Oostrom in Driebergen. Voor onderwijs aan kinderen van nieuwkomers in het voortgezet onderwijs heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met andere gemeenten in de regio.

Rijksvergoeding op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraine (RooO)
Voor de opvang van Oekraïners stelt het Rijk aan de gemeente een normvergoeding beschikbaar van
€ 83,-- per dag. Uitgaande van de opvang van 100 Oekraïners binnen de GOO betekent dit dat de gemeente bij het Rijk een bedrag kan declareren van  € 3.021.000 voor de te maken kosten. In deze bestuursrapportage raamt de gemeente dit bedrag budgetneutraal omdat sprake is van een Specifieke Uitkering met een mogelijke terugbetalingsverplichting aan het Rijk indien de werkelijke uitgaven lager uitvallen dan het bedrag dat de gemeente op basis van de normvergoeding ontvangt.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34