Verwachte afwijkingen

08. Lokaal ondernemerschap

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Economie

296

332

36

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Economie € 36.000 (N) (S)
Dit is een verhoging van het budget voor gas en elektra voor de weekmarkten. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van de kadernota 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. In de loop van 2023 ontstaat meer duidelijkheid over  de hoogte van de werkelijke besteding. Mogelijk leidt dit tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34