Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Bouw- en woningtoezicht

1.056

1.154

98

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Bouw- en woningtoezicht € 98.000 (N) (S)
Bij de besluitvorming van de begroting 2023 is vanuit het amendement 'belasting verhoging' een structureel budget toegevoegd voor het versnellen van de woningbouwopgave. In deze bestuursrapportage wordt van dit budget een bedrag van € 90.000 verplaatst van programma 4 naar programma 3. Dit betreft een extra projectleider voor bouw- en woningtoezicht. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 8.000 nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34