Verwachte afwijkingen

07. Duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Subsidie Isolatievouchers
De gemeente werkt aan een project om inwoners met een kleine portemonnee en een grondgebonden eigen woning van vóór 1994 te ondersteunen. De inwoners in deze doelgroep ontvangen van de gemeente isolatievouchers die ingezet worden voor isolatiemaatregelen. De provincie heeft een subsidie aan €266.700 verleend voor de isolatievouchers en een voorschot van 90% hiervan uitbetaald. De subsidie loopt tot 31 december 2024.

Uitvoeringsprogramma

De begrote middelen in het uitvoeringsprogramma zijn vooral bedoeld voor uitvoering en de inzet van personeel voor een aantal extra prioriteiten. Voor de meeste onderwerpen is de gemeente gestart met de voorbereidingen en de werving van het benodigde capaciteit. Dit geldt nog niet voor de impuls voor duurzame economie (agrarische sector en recreatiesector) en het onderdeel circulair. Dit pakt de gemeente de komende periode op.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Duurzaamheid

2.823

2.820

3

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Duurzaamheid € 3.000 (N) (S)
Diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2023 17:39:02 met de export van 05/30/2023 17:32:34